In de part ontruimen gaan we dieper in hoe een evacuatie van aanwezige personen in uw pand het meest effectief kan worden uitgevoerd. Waar starten we de ontruiming, welke vluchtwegen gebruiken we of welke juist niet vanwege bv rookontwikkeling. Uw cursist leert wat grondig controleren inhoud, op welke wijze ze terugloopacties naar reeds gecontroleerde ruimtes kunnen voorkomen. Ze leren op welke wijze essentiële informatie door te geven aan een ploegleider BHV. Hoe kun je compartimentering in het bedrijfspand optimaal benutten. Uw cursist leert hoe ze de genomen stappen makkelijk en effectief in kaart kunnen brengen voor een duidelijke overdracht aan de professionele hulpverlening.

Tijdens het blok ontruimen is het erg belangrijk dat we inzichtelijk krijgen welke ruimtes er ontruimd zijn, of juist welke ruimtes niet vanwege te groot aanwezig gevaar. Is er een volledige evacuatie uitgevoerd of een deelontruiming. Op welke wijze er van eventuele compartimentering gebruik is gemaakt. De Brandweer wil bij aankomst een duidelijk inzicht krijgen van de situatie. Dit is noodzakelijk zodat hij weet hoe hij zijn manschappen moet inzetten.

Verdiepende lesstof binnen het blok ontruimen kan bv zijn: hoe evacueer ik minder valide personen of bedlegerige cliënten.

U hoort minimaal 1x verplicht per jaar een scenario gerichte ontruimingsoefening op uw eigen locatie uit te voeren. Hier hoort een verslag van gemaakt te worden. Een druk op de knop en klokken hoe snel u allen buiten op het verzamelpunt staat volstaat hierin niet. Een ontruimingsoefening houd in dat u uw protocollen toetst. Of deze protocollen werkbaar en uitvoerbaar zijn. U toetst of u over de juiste middelen beschikt. U toetst of uw BHV organisatie adequaat kan handelen.

Wilt u TOP advies over ontruimen of weten hoe wij hierin kunnen ondersteunen, neem gerust contact met ons op. Dit wilt u toch zeker TOP geregeld hebben.