Door inzetoefeningen leert uw cursist in een totaaloefening de aangeleerde vaardigheden in teamverband uit te voeren. Hier kunnen alle andere parten in verwerkt worden. Denk hierbij aan een brandmelding waar geblust en gered moet worden, en er ook nog eerste hulp verleent moet worden. We behandelen hierin prioriteiten stellen en of alles op een logische wijze wordt aangepakt. Om tot TOP prestaties te komen moet uw cursist natuurlijk wel aanleren hoe het aanvoelt als alle facetten aan bod komen.

Na een inzetoefening hebben we een korte evaluatie waarin alle TOP momenten en minder briljante momenten besproken worden. Dit alles om meer rendement uit uw training te halen. Teamverband staat hierin centraal.