Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht een arbobeleid te voeren waar werknemers veilig en gezond kunnen werken. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zorgen voor minder zieke, overspannen of arbeidsongeschikte werknemers. Dit is goed voor werknemers en goed voor u. Minder kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid komen ook u als werkgever ten goede. Dit wilt u toch zeker TOP geregeld hebben?

TOP TRAINING BHV kan u complete oplossingen aanbieden op het gebied van Arbo gerelateerde zaken. Van het inventariseren van de bedrijfs- en gezondheidsrisico’s (RI&E) tot aan het geven van noodzakelijke trainingen, opleidingen en bedrijfspresentaties. Altijd vanuit een professionele ‘no nonsens’ aanpak.

Informatie over RI&E, een Bedrijfsnoodplan, Vluchtwegplattegronden en een Veiligheidsplattegrond zijn uitgelicht in onze PART Noodplannen.

Middels onze partners kunnen we u ook een TOP advies geven over de volgende diensten:

1. • Veiligheidsrondgang
2. • VCA-handboek & trajectbegeleiding
3. • Audits
4. • Werkplekinspectie
5. • Ongevalsonderzoek
6. • Atex 137

Mocht u hierover een uitgebreider advies willen, neem gerust contact met ons op. Wij sturen u dan een specialist op dit gebied. Eerst worden uw wensen geïnventariseerd om vervolgens een TOP aanbieding te kunnen presenteren. Ook hier krijgt u maatwerk van TOP kwaliteit.